Không khí bohemian tràn ngập trong lễ đính hôn cặp người mẫu-phó nháy Phi Điệp Wedding Planner