Khoảnh khắc đáng nhớ của tiến sĩ Toán người Mỹ và nữ sinh Việt Phi Điệp Wedding Planner